Velkommen til Persontransport Norge

Persontransport Norge AS driver i dag over 50 minibusser i StorOslo regionen.

Persontransport Norge AS opererer på østlandet og i Trøndelag som leverandør av spesialtransporttjenester, herav hovedvekt på transport og rullestolavhengige, i hovedsak til offentlig sektor. Virksomheten var opprinnelig en avdeling av Falken AS. Fra 2004 ble aktivitetene skilt ut i eget selskap under navnet Persontransport Norge AS.

Selskapet er privat eiet og drives fra Østre Aker Vei 60 på Økern/Risløkka. Persontransport Norge AS er medlem av NHO og våre sjåfører er medlem av LO hvilket sikrer gode og stabile rammebetingelser.

Kontaktpersoner:

Kurt Simonsen
Operativ Leder
kurt@ptno.no
Thor-Arne Kasin
Leder salg og marked
thor-arne@ptno.no
Anders Bergh-Jacobsen
Styreformann/Daglig leder
anders@ptno.no
Regler for anti-korrupsjon og etisk standard

Persontransport Norge AS tolererer ikke, og motarbeider, alle former for korrupsjon i offentlig og privat sektor. Vi skal ikke tilby, gi, godta eller motta, direkte eller indirekte, bestikkelser eller andre utilbørlige fordeler for forretningsmessig eller privat vinning, verken for oss selv eller andre.

Våre etiske retningslinjer nedenunder uttrykker den etiske standard som gjelder for alle medarbeidere. Alle har et selvstendig ansvar for egne handlinger, og alle skal ta avstand fra – og bekjempe – uetisk praksis. Særlig gjelder dette hvis handlingene krenker noens rettsvern eller tilgodeser noen på en uberettiget måte.